ດູດຫນຶ່ງຂອງຫມູ່ເພື່ອນຂອງພວກເຮົາ cocks ຢູ່ທາງຫນ້າຂອງຜົວແລະເມຍຂອງລາວ