ຈັບ​ແມ່​ບ້ານ​ທີ່​ຍອມ​ຈຳນົນ​ນຳ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຫ້ອງ​ນອນ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ທາງ​ເພດ