ສໍາລັບວັນເກີດຂອງລາວ James ໄດ້ຮັບ Marie ເປັນ slut ຂອງລາວແລະເຮັດທຸກສິ່ງທີ່ລາວຕ້ອງການຈາກນາງ